Přeskočit navigaci.
Domů
Archaeological Database of ICA

Přihlášení

Výuka

Přednášky oboru klasická archeologie - prezentace ke stažení

Archeologie Itálie
Jan Kysela

Archeologické metody
Jan Kysela

Helénismus
Ladislav Stančo

Okrajové oblasti antického světa
Ladislav Stančo

Periferie antického světa
Ladislav Stančo

Pozdně antická a raně křesťanská archeologie - Byzanc
Martina Čechová 

Římská provincie Britannia
Michal Dyčka

Studie k antické ekonomice 
Robert Frecer a kol.

Topografie antického světa 
Ladislav Stančo

Východní oblasti helénistického světa 
Ladislav Stančo